Câu hỏi thường gặp | Thuêngay.vn

Câu hỏi thường gặp

1. Những dịch vụ nào mình có thể thuê?

2. Cách thuê dịch vụ?

3. Thanh toán như thế nào?

4. Mình có được chọn người làm việc không?

5. Nếu freelancer không làm được việc tôi có phải trả tiền không?

6. Làm thế nào để nhận lại tiền nếu freelancer không hoàn thành công việc?

7. Sau khi thanh toán, bao lâu tôi nhận được sản phẩm?