Câu hỏi thường gặp | Thuêngay.vn
Thông báo: Thuêngay nghỉ tết từ ngày 22/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020. Trong thời gian này, các hoạt động nâng cấp tài khoản, mua credit vẫn diễn ra bình thường; tạm dừng hỗ trợ các hoạt động khác. Xem chi tiết

Câu hỏi thường gặp

1. Những dịch vụ nào mình có thể thuê?

2. Cách thuê dịch vụ?

3. Thanh toán như thế nào?

4. Mình có được chọn người làm việc không?

5. Nếu freelancer không làm được việc tôi có phải trả tiền không?

6. Làm thế nào để nhận lại tiền nếu freelancer không hoàn thành công việc?

7. Sau khi thanh toán, bao lâu tôi nhận được sản phẩm?