Hướng dẫn freelancer mua credit | thuêngay.vn

Hướng dẫn freelancer mua credit

Freelancer có thể sử dụng credit cho các dịch vụ bổ sung trên Thuengay.vn.

Các dịch vụ cần sử dụng credit trên Thuengay.vn là: Xem tin nhắn của khách hàng, Gọi trực tiếp cho FL và rất nhiều các dịch vụ khác sẽ tiếp tục được bổ sung trong thời gian tới.

Hướng dẫn này sẽ giúp freelancer nắm được 2 bước đơn giản để mua credit trên hệ thống của Thuengay.vn.

Hãy bắt đầu với mục Quản lý Credit như trong hình dưới đây:

Hướng dẫn freelancer mua credit

1 Chọn gói credit

Tiếp theo, bấm vào gói credit bạn muốn mua để chọn. Hiện tại Thuengay.vn có 6 gói credit để bạn lựa chọn.

Hướng dẫn freelancer mua credit bước 1

2 Chọn hình thức thanh toán

Cuối cùng, bấm chọn hình thức thanh toán phù hợp với bạn.

Hướng dẫn freelancer mua credit bước 2

Lưu ý:

Khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, vui lòng ghi rõ gói credit bạn muốn mua và mã số ID tài khoản Thuengay.vn của bạn. Ví dụ: “Credit 500k TN123456”.

Mua credit để sử dụng được nhiều dịch vụ trên Thuengay.vn ngay!

21.238

Freelancers

828

Dự án đã đăng