Hướng dẫn đối tác làm việc trên thuengay.vn | Thuêngay.vn

Hướng dẫn freelancer làm việc với khách hàng trên Thuengay.vn

Bạn có thể làm việc với khách hàng trên Thuê Ngay chỉ với 3 bước đơn giản

1 Xác thực dịch vụ

Sau khi gói dịch vụ của bạn được đăng lên, Thuê Ngay sẽ liên hệ với bạn để xác thực gói dịch vụ đó.

Sau khi gói dịch vụ của bạn được xác thực, khách hàng sẽ có thể bắt đầu đặt mua gói dịch vụ đó.

Hướng dẫn đối tác làm việc ảnh 1

2 Làm việc

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của bạn, khách hàng sẽ thanh toán 100% trên Thuê Ngay trước khi bạn bắt đầu làm việc.

Bạn có thể làm việc với khách hàng ngay trên trang của Thuê Ngay như trong hình bên cạnh.

Khi hoàn thành công việc, bạn có thể gửi sản phẩm cho khách hàng qua hệ thống của Thuê Ngay.

Hướng dẫn đối tác làm việc ảnh 2

3 Đánh giá và thanh toán

Sau khi bạn hoàn thành công việc, khách hàng có thể để lại nhận xét và số sao rating cho dịch vụ của bạn như trong hình bên cạnh.

Tiền thanh toán dịch vụ sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trên Thuê Ngay. Vui lòng xem hướng dẫn rút tiền tại đây.

Hướng dẫn đối tác làm việc ảnh 3