Điều khoản đối tác trên thuengay.vn | Thuêngay.vn

Điều khoản dành cho Đối Tác của thuengay.vn

Sử dụng các dịch vụ trên thuengay.vn đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận hoàn toàn các điều khoản của chúng tôi

Mời bạn vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây trước khi quyết định sử dụng dịch vụ của thuengay.vn (”trang web”).

1 Tài khoản Đối Tác

Cộng đồng thuengay.vn được tạo thành từ các chuyên gia trên toàn Việt Nam. Để duy trì một môi trường làm việc chất lượng cao, mọi thông tin được cung cấp trong tài khoản người dùng thuengay.vn phải đảm bảo tính trung thực và có nguồn kiểm chứng.

- Profile đối tác phải bao gồm các thông tin cá nhân và thể hiện chính xác kinh nghiệm, kỹ năng.

- Ảnh đại diện cần phải rõ mặt, hoặc logo nếu là công ty/team. Ảnh đại diện không được chứa thông tin liên hệ. Clip art, ảnh nhóm, hoặc hình ảnh được chỉnh sửa nhiều đều không được chấp nhận.

- Mỗi tài khoản chỉ thuộc về một người. Tài khoản không được chia sẻ hoặc sao chép dưới mọi hình thức.

- Không chấp nhận tài khoản đối tác cố ý thể hiện mối quan hệ với thuengay.vn hoặc bất cứ công ty nào khác.

Sau khi đăng ký, bạn chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích nào. thuengay.vn sẽ luôn coi việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web bằng tên truy nhập và mật khẩu của một người nào đó như là việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ bởi chính khách hàng đó, bất kể tên truy nhập và mật khẩu có thể được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép.

Nếu phát hiện ra bất cứ người nào biết mật khẩu hoặc sử dụng mật khẩu của mình để truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web, bạn cần thông báo ngay lập tức cho chúng tôi và thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu ứng dụng hỗ trợ cài đặt mật khẩu mới.

2 Sử dụng trang web

Không được phép chỉnh sửa, sao chép, thay đổi, bán hoặc thực hiện các hình thức tương tự, bất kỳ thông tin, dịch vụ thuộc trang web.

3 Nhận thanh toán

Nhận thanh toán theo hướng dẫn của trang web và thông báo cho chúng tôi khi gặp bất kì lỗi nào.

4 Bảo mật

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin của bạn cho bên thứ ba ngoài hệ thống thuengay.vn mà không có sự cho phép của bạn. Chúng tôi xem bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng như một nguyên tắc cộng đồng quan trọng hàng đầu.

5 Khiếu nại, giải quyết tranh chấp

Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của bản Điều khoản khách hàng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu lực, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Điều khoản khách hàng vẫn giữ nguyên giá trị.

Nội dung các điều khoản sẽ được thay đổi, bổ sung và cập nhật thường xuyên để phù hợp với yêu cầu thực tế mà không cần báo trước.