Viết bài PR, Review sản phẩm
Hỏi, Đáp về dịch vụ
  • -1
  • bình chọn

Câu hỏi

bạn sẽ giao file gốc cho chúng tôi chứ?

Dino Le - 20/10/2017
Trả lời

Tôi cam kết bàn giao file gốc cho khách hàng và khách hàng được toàn quyền sử dụng bài viết của tôi!

Hoàng Thái Bùi - 20/10/2017
  • 0
  • bình chọn

Câu hỏi

Công việc có quy định thời gian không?

Phạm Thị Nhã Huỳnh - 01/07/2020

Bạn không thấy câu hỏi cần tìm?