Tư vấn tổng thể marketing online
Hỏi, Đáp về dịch vụ
  • -3
  • bình chọn

Câu hỏi

Có tài liệu kèm theo tư vấn không vậy?

鈴木越夫 - 08/10/2017
Trả lời

Chào bạn. Đây là buổi tư vấn trực tiếp, nên bạn cần tự ghi chú lại thông tin. Trong trường hợp bạn cần một bản tổng kết cuối buổi tư vấn, vui lòng chọn thêm dịch vụ bổ sung là "Thêm bản tổng kết chi tiết nội dung tư vấn" (400k). Cảm ơn bạn.

Trần Ngọc Tuân - 08/10/2017

Bạn không thấy câu hỏi cần tìm?