Thiết kế namecard, tag sản phẩm,...
Hỏi, Đáp về dịch vụ
  • -2
  • bình chọn

Câu hỏi

Chào Trang, gói 490k sản phẩm đầu ra bao gồm những gì?

Hoàng Đinh Trọng - 17/09/2017
Trả lời

Chào bạn, đầu ra bao gồm 1 file jpg và 1 file để bạn có thể in ấn được nhé.

Trang Cung - 17/09/2017

Bạn không thấy câu hỏi cần tìm?