Đăng dịch vụ mới
  • 1
    Điền thông tin
  • 2
    Duyệt gói dịch vụ
  • 3
    Đăng thành công

Đăng dịch vụ

Thông tin gói dịch vụ

Thông tin người đăng dịch vụ

Bạn có thể cung cấp dịch vụ nào?

Định dạng được hỗ trợ: png, jpg
Kích thước tối đa: 5MB
Thêm ảnh

Hiện tại chỉ hỗ trợ chèn link từ “Youtube”.

Chèn video sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm của bạn.

Ảnh đại diện sẽ hiển thị khi khách hàng tìm kiếm dịch vụ.

Ảnh càng đẹp sẽ càng thu hút khách hàng vào xem dịch vụ của bạn.

Kích thước bắt buộc (rộng x cao): 800 x 450px (Tỉ lệ 16:9)

Giới thiệu với khách hàng về dịch vụ đó

Khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ
Giá dịch vụ

Gói dịch vụ chính

Dịch vụ kèm thêm

+100.000 ₫
+100.000 ₫
+100.000 ₫

Chúng tôi sẽ duyệt dịch vụ của bạn trong 7 - 10 ngày làm việc. Bạn có thể sửa và bổ sung thêm bất cứ lúc nào trong thời gian được duyệt.